Make your own free website on Tripod.com

Media Pengajaran dengan Kaedah Laman Web

Transparensi       Kertas Mahjong    Kad Vanilla    CD   Slaid    Video

Laman Web

Media pengajaran yang berasaskan komputer. Maklumat pengajaran dipautkan ke dalam laman web dan proses pembelajaran bergantung keupayaan pelajar untuk menggunakan laman web. Kaedah ini boleh melibatkan pelajar secara aktif dalam proses pembelajaran. Pembelajaran berasaskan laman web boleh memberikan arah kepada pelajar, maklumat berteks dan menguruskan pengujian pembelajaran.

Sila klik pada tajuk untuk melihat klip video media pengajaran berasaskan laman web :

Laman Web 01
Laman Web 02

(Jika tidak dapat akses klik untuk download RealPlayer 8 (Basic Version))

Menu Utama